Information

Information

Praktisk information omkring Københavns Bachkor
Kontakt os    Læs mere om os

Undervisningen

I Københavns Bachkor undervises der i korsang. Korundervisningen foregår mandage kl. 19.30-22.00 under ledelse af Jan Scheerer. Vi øver hver mandag kl. 19.30-22.00 i Sundby Kirkes menighedshus, Oliebladsgade 2, 2300 København S.

Desuden tilbydes ensemblesang, hvor ensembler sammensat af tre til fem sangere øver for sig selv med repertoire, der er tilpasset gruppens behov og færdigheder.

Kontingent

Alle medlemmer i koret betaler et halvårligt kontingent på 900 kr. for at være med. Beløbet dækker bl.a. leje af lokaler, løn til dirigenten og medlemskab af Kor 72.

Bestyrelsen sørger løbende for at søge penge fra fonde til finansiering af koncertprojekter, der involverer solister eller orkester, som kræver løn.

Assistenter bidrager med 400 kr. for at være med til et forløb med prøver og tilhørende koncerter.