Undervisningen

I Københavns Bachkor undervises der i korsang.
Korundervisningen foregår mandage kl. 19.30-22.00 under ledelse af Jan Scheerer.

Desuden tilbydes ensemblesang, hvor ensembler sammensat af tre til fem sangere øver for sig selv med repertoire, der er tilpasset gruppens behov og færdigheder.